Skyltar på anställda eller inte?

Namnskyltar skapar inga frågor

Det finns ganska många branscher där man använder sig av skyltar på anställda. Anledningarna till varför de olika branscherna väljer att göra detta är olika, de skiljer sig åt från bransch till bransch. Fördelarna med att använda sig av skyltar på anställda är många, men där finns också nackdelar. Därför är det viktigt att man är införstådd i vad skyltar på anställda verkligen har för effekter på just er arbetsplats innan man tar ett beslut och gör en beställning.

Förhindra avslappnade samtal – men rakt på sak i fråga!

Tyvärr kan det vara så att skyltar på anställda skapar problem för de anställda att prata med kunder och besökare. Vid olika platser där de på ett så smidigt och försiktig vis som möjligt ska inleda samtal med andra så blir en skylt på bröstet väldigt strikt. Det går i princip inte att ha ett helt avslappnat samtal med någon som har en namnskylt. Detta kan dock i andra sammanhang vara till ens fördel. Är det så att de anställda så snabbt som möjligt ska komma till sak så är småpratet mest onödigt, och går det att hoppa över det eller i alla fall snabba på det så är det bra. Då är skyltar på anställda en bra idé, eftersom det direkt förmedlas att den anställda har ett syfte och ett mål med konversationen.

Läkare eller städerska?

Det finns vissa branscher där det näst intill är ett måste med namnskyltar på anställda. Om du besöker ett sjukhus kommer du snabbt inse att alla som arbetar där har en skylt på bröstet, ofta med olika färger och liknande. Det är viktigt att man som patient är införstådd med vem som arbetar med vad. Är det en städerska som går förbi här nu eller är det läkaren som just opererade på mig. Ibland är skyltar på anställda ett krav, ibland nödvändigt, ibland möjligtvis en förbättring och ibland något man som arbetsledare bör undvika. Allt beror på vilken bransch du är i och vad för typ av arbete de anställda ska utföra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *